Kraków, Wieliczka

wycieczka szkolna

INFORMACJA I ZAPISY:

tel.  77 549 49 78, 77 549 48 71
77 549 49 77

rezerwacja@sindbad.pl

Krakow 1665093 1920

Kraków, Wieliczka – 1 dzień

Program ramowy

Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych, przejazd do WIELICZKI, zwiedzanie z przewodnikiem najstarszego zakładu górniczego w Europie – Kopalni Soli Kamiennej wraz z Muzeum Żup Krakowskich. Przejazd do KRAKOWA, spacer po mieście: Rynek Główny – Ratusz, płyta przysięgi Tadeusza Kościuszki, płyta Hołdu Pruskiego, Sukiennice, kościół Mariacki, ul. Grodzka – Droga Królewska, Wawel: dziedziniec zamkowy, Smocza Jama; Katedra Wawelska: Groby Królewskie, Dzwon Zygmunta. Wyjazd w drogę powrotną, zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

89 zł/os.

przy grupie min. 45 uczniów (wyjazd z Opola)

100 zł/os.

przy grupie min. 40 uczniów (wyjazd z Opola)

115 zł/os.

przy grupie min. 35 uczniów (wyjazd z Opola)

113 zł/os.

przy grupie min. 45 uczniów (wyjazd z Wrocławia)

127 zł/os.

przy grupie min. 40 uczniów (wyjazd z Wrocławia)

146 zł/os.

przy grupie min. 35 uczniów (wyjazd z Wrocławia)

  • przejazd autokarem, opłaty parkingowe, drogowe,
  • opieka pilota,
  • ubezpieczenie NNW,
  • bezpłatny udział 1 opiekuna na 15 uczniów.
  • biletów wstępu: Kopalnia Soli z przewodnikiem – 27 zł/os.,  Katedra Wawelska (Dzwon Zygmunta, Groby Królewskie) – 7 zł/os., przewodnik w Krakowie na Stare Miasto – 300 zł/grupa,  kościół Mariacki – 5 zł/os.
  • opcjonalnie: Smocza Jama – 4 zł/os.,

Uwagi:

Podane ceny dotyczą wyjazdu grupy z Opola/Wrocławia, w przypadku wyjazdu z innego miejsca cena może ulec zmianie. Istnieje możliwość przygotowania kalkulacji na dowolną ilość uczestników. Termin wycieczki ustalamy indywidualnie z grupą. Program ma charakter ramowy, kolejność zwiedzania oraz ceny biletów podano orientacyjnie.

INFORMACJA I ZAPISY:

tel.  77 549 49 78; 77 549 48 71; 77 549 49 77

rezerwacja@sindbad.pl

Search