Krasiejów, Radzionków

wycieczka szkolna

INFORMACJA I ZAPISY:

tel.  77 4021 318, 77 4021 322

rezerwacja@sindbad.pl

Wycieczka Krasiejów

Krasiejów, Radzionków – 1 dzień

Ramowy program

Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych, przejazd do RADZIONKOWA, zwiedzanie Muzeum Chleba – jedynego w Polsce połączone z formowaniem ciasta przez uczestników wycieczki i wypiekiem bułek.  Przejazd do KRASIEJOWA, na miejscu m.in.:  przejażdżka w „Tunelu Czasu” w niesamowicie realistycznej scenerii połączonej z najnowszymi osiągnięciami technologii multimedialnych oraz spacer ścieżką edukacyjną przez teren wyrobiska, która ma długość około 1500 m. Czas zwiedzania ścieżki z przewodnikiem wynosi od 1,5 do 2 godzin. Wzdłuż ścieżki rozmieszczone są modele mezozoicznych gadów i płazów. Pawilon Paleontologiczny zabezpiecza największe w Europie skamieniałości triasowych płazów i gadów, które można oglądać przez przeszkloną podłogę. Park rozrywki, karuzele, plac zabaw. Wyjazd w drogę powrotną, zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

55 zł/os.

przy grupie min. 45 uczniów (wyjazd z Opola)

62 zł/os.

przy grupie min. 40 uczniów (wyjazd z Opola)

71 zł/os.

przy grupie min. 35 uczniów (wyjazd z Opola)

65 zł/os.

przy grupie min. 45 uczniów (wyjazd z Wrocławia)

74 zł/os.

przy grupie min. 40 uczniów (wyjazd z Wrocławia)

84 zł/os.

przy grupie min. 35 uczniów (wyjazd z Wrocławia)

  • przejazd autokarem, opłaty parkingowe, drogowe,
  • opieka pilota,
  • ubezpieczenie NNW,
  • bezpłatny udział 1 opiekuna na 15 uczniów.
  • biletów wstępu: biletów wstępu: JuraPark – 27 zł/os., Muzeum Chleba – 13 zł/os.,
  • opcjonalnie: lekcja muzealna – 7 zł/os., przewodnik – 1 zł/os.

Uwagi:

Podane ceny dotyczą wyjazdu grupy z Opola/Wrocławia, w przypadku wyjazdu z innego miejsca cena może ulec zmianie. Istnieje możliwość przygotowania kalkulacji na dowolną ilość uczestników. Termin wycieczki ustalamy indywidualnie z grupą. Program ma charakter ramowy, kolejność zwiedzania oraz ceny biletów podano orientacyjnie.

INFORMACJA I ZAPISY:

tel.  77 40 21 318; 77 40 21 322

rezerwacja@sindbad.pl

Search