Złoty Stok, Kłodzko

wycieczka szkolna

INFORMACJA I ZAPISY:

tel.  77 549 48 71, 77 549 49 78
77 549 49 77

rezerwacja@sindbad.pl

Kłodzko

Złoty Stok, Kłodzko – 1 dzień

Program ramowy

Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych, przejazd do ZŁOTEGO STOKU. Na miejscu zwiedzanie Kopalni Złota, w której znajdują się podziemne sztolnie z ekspozycją muzealną i ręcznie kutymi wyrobiskami. W ramach pobytu proponujemy: zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej, płukanie złota, ciepły posiłek i jazdę podziemnym tramwajem. Następnie przejazd do KŁODZKA, zwiedzanie Twierdzy Kłodzkiej wraz z systemem podziemnych labiryntów i umocnień. Wyjazd w drogę powrotną, zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.

80 zł/os.

przy grupie min. 45 uczniów (wyjazd z Opola/Wrocławia)

90 zł/os.

przy grupie min. 40 uczniów (wyjazd z Opola/Wrocławia)

100 zł/os.

przy grupie min. 35 uczniów (wyjazd z Opola/Wrocławia)

  • przejazd autokarem, opłaty parkingowe, drogowe,
  • opieka pilota,
  • ubezpieczenie NNW,
  • bezpłatny udział 1 opiekuna na 15 uczniów.
  • biletów wstępu: Kopalnia Złota – od 14 zł/os. (pakiet: podziemna trasa turystyczna, płukanie złota, ciepły posiłek – 26 zł/os.), Twierdza Kłodzka i labirynty – 14 zł/os.

Uwagi:

Podane ceny dotyczą wyjazdu grupy z Opola/Wrocławia, w przypadku wyjazdu z innego miejsca cena może ulec zmianie. Istnieje możliwość przygotowania kalkulacji na dowolną ilość uczestników. Termin wycieczki ustalamy indywidualnie z grupą. Program ma charakter ramowy, kolejność zwiedzania oraz ceny biletów podano orientacyjnie.

INFORMACJA I ZAPISY:

tel.  77 549 48 71; 77 549 49 78; 77 549 49 77

rezerwacja@sindbad.pl

Search