Złoty Stok, Kłodzko

Program ramowy

Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych, przejazd do ZŁOTEGO STOKU. Na miejscu zwiedzanie Kopalni Złota, w której znajdują się podziemne sztolnie z ekspozycją muzealną i ręcznie kutymi wyrobiskami. W ramach pobytu proponujemy: zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej, płukanie złota, ciepły posiłek i jazdę podziemnym tramwajem. Następnie przejazd do KŁODZKA, zwiedzanie Twierdzy Kłodzkiej wraz z systemem podziemnych labiryntów i umocnień. Wyjazd w drogę powrotną, zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych.